Lees het dagboek van Gert Jan Beute

Dagboek zondag 19 mei 2024

19-5-2024

Onderzoekers: De moeilijkheden voor postduiven om zich te oriënteren bij zuidoostenwind en hogere temperaturen zijn een interessant fenomeen dat te maken heeft met verschillende factoren die hun navigatie beïnvloeden. ( hier onder volgt een gesprek met onderzoekers en ondergetekende)

 1. Windrichting en -kracht:

  • Windrichting: Wanneer de wind uit het oosten/zuidoosten komt, kan dit de vliegroutes van de postduiven beïnvloeden. Postduiven gebruiken visuele signalen en magnetische velden van de aarde om hun weg te vinden. Wind uit het zuidoosten kan de duiven van hun koers afbrengen, vooral als ze proberen tegen de wind in te vliegen. Dit kan resulteren in vermoeidheid en desoriëntatie.
  • Windkracht: Sterke wind kan het moeilijk maken voor duiven om in een rechte lijn te vliegen en kan hen fysiek uitputten. Dit maakt het lastiger voor hen om hun eindbestemming te bereiken.
 2. Temperatuur:

  • Hogere temperaturen: Warme temperaturen kunnen stressvol zijn voor postduiven. Hitte kan hun uithoudingsvermogen verminderen en hun hydratatiehuishouding verstoren. Bovendien kunnen thermische opwaartse luchtstromen die ontstaan door hoge temperaturen, de vliegrichting van de duiven beïnvloeden en hen verder desoriënteren.
  • Combinatie van hitte en wind: Bij zowel hoge temperaturen als zuidoostenwind kunnen de postduiven uitdrogen en oververhit raken, wat hun vermogen om te navigeren en te focussen vermindert.
 3. Navigatievermogen:

  • Zichtbaarheid: Zuidoostenwind kan ook stof en vocht uit bepaalde regio's meenemen, wat de zichtbaarheid vermindert. Verminderde zichtbaarheid maakt het moeilijker voor de duiven om visuele oriëntatiepunten te herkennen.
  • Magnetische velden: Er zijn aanwijzingen dat atmosferische omstandigheden, zoals veranderingen in de ionosfeer door temperatuurstijgingen, het magnetische veld kunnen beïnvloeden dat duiven gebruiken voor navigatie.
 4. Onderzoek en observaties:

  • Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat postduiven afhankelijk zijn van een combinatie van visuele signalen, reuk, en magnetische velden voor hun navigatie. Verstoringen in deze signalen, zoals door weersomstandigheden, kunnen leiden tot desoriëntatie.
  • Praktische observaties door duivenliefhebbers hebben bevestigd dat vluchten tijdens warme dagen met een zuidoostenwind vaak leiden tot hogere verliezen van duiven en langere terugkeertijden. Met winden uit het Zuidwesten, Westen, Noord-Westen en zelfs uit het noorden is dat niet zo

In samenvatting, de combinatie van zuidoostenwind, hogere temperaturen, draaing van de aarde en verschuiving van "de polen" kan een uitdagende omgeving creëren voor postduiven door hun fysieke uithoudingsvermogen te verminderen, hun visuele en magnetische navigatiesystemen te verstoren en hun hydratatie en gezondheid te beïnvloeden. Dit verklaart waarom postduiven onder deze omstandigheden vaker moeilijkheden ondervinden om hun weg naar huis te vinden.

GJB:  Wanneer de duiven gelost worden in België of Frankrijk , en dat is voor het hok waarnaar ze terug moeten vliegen de zuid/zuidwestlijn. En de wind komt uit het zuidoosten, dan worden ze naar het westen gedrukt, veel duiven houden die richting eerst aan tot ze bij de kust arriveren, en gaan na een stuk de kustlijn te hebben gevolgd weer landinwaarts. Wanneer ze aan de zuidzijde van het IJsselmeer aankomen hebben ze de keuze om door Noord-Holland te gaan en over de afsluitdijk Friesland binnen te gaan, maar vaak kiezen ze wel de oostzijde van het IJsselmeer, maar blijven dan weer lang vliegen langs de rand van dat IJsselmeer vaak tot aan Urk en gaan dan Friesland weer in. Duiven die hun thuishonk hebben aan de oostzijde van Friesland of zelfs net in Overijssel wonen vliegen dus veel meer kilometers i.v.m. de duiven die westelijker hun thuishonk hebben. Bij dat terug vliegen van west naar oost, vliegen ze ook nog eens tegen de wind in waardoor de snelheid daalt. Wanneer de zelfde duiven die in de provincie Friesland hun thuis basis hebben niet in het zuidwesten gelost worden, maar meer in de zuid lijn richting Luxemburg of zelfs de zuid-oost lijn richting Dortmund, Dusseldorf Frankfurt am Main. Zou dat niet veel eerlijker zijn voor alle postduivenhouders in de provincie Friesland, de Polders, omgeving Overijssel en het grensgebied Friesland/Drenthe. Belangrijk is te weten dat duiven bijna nooit over grote stukken water gaan zoals het IJsselmeer. Kunt u hier iets zinnigs over vertellen? 
 Onderzoekers: De problematiek die u beschrijft met betrekking tot de oriëntatie van postduiven bij verschillende lossingsplaatsen en windrichtingen is goed gedocumenteerd onder duivenhouders en wordt inderdaad beïnvloed door meerdere factoren. De geografie van de regio( afdeling Friesland), de weersomstandigheden, en de natuurlijke navigatievaardigheden van de duiven spelen allemaal een rol. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen:

Geografische en Weersinvloeden

 1. Geografische Barrières:

  • IJsselmeer: Zoals u aangeeft, vermijden duiven vaak het vliegen over grote watermassa's. Dit kan verklaren waarom ze langs de randen van het IJsselmeer vliegen in plaats van er recht overheen.
  • Kustlijn: De kustlijn fungeert als een natuurlijke geleider voor duiven. Ze volgen vaak de kustlijn omdat deze een duidelijk visueel oriëntatiepunt biedt.
 2. Windrichtingen:

  • Zuidoostenwind: Wind uit het zuidoosten duwt de duiven naar het westen, wat resulteert in een langere en meer complexe route terug naar huis, vooral voor duiven die naar het oosten moeten. Dit verhoogt de afstand en de moeilijkheidsgraad van de vlucht, vooral voor duiven die tegen de wind in moeten vliegen.
  • Snelheidsvermindering: Tegenwind verlaagt de vliegsnelheid van de duiven, wat resulteert in langere reistijden en verhoogde vermoeidheid.

Lossingsplaatsen en Fairness

 1. Ongelijke Vluchtafstanden:
  • Lossingsplaatsen in het Zuidwesten: Zoals u correct aangeeft, leiden lossingsplaatsen in het zuidwesten tot langere en moeilijkere routes voor duiven die naar het oosten van Friesland of Drenthe moeten. Dit zorgt voor een ongelijk speelveld, omdat deze duiven meer kilometers moeten afleggen en vaak tegen de wind in moeten vliegen.
  • Alternatieve Lossingsplaatsen: Lossen vanuit zuidelijkere of zuidoostelijkere locaties zoals Luxemburg, Dortmund, Düsseldorf, of Frankfurt zou een eerlijker speelveld kunnen creëren. Deze locaties zouden resulteren in een meer directe vlucht naar Friesland en Drenthe, waarbij de windrichting minder impact heeft op de totale vliegafstand en tijd.

Alternatieve Strategieën

 1. Gebalanceerde Lossingsstrategieën:
  • Door de lossingsplaatsen te variëren en niet altijd uit het zuidwesten te lossen, kunnen de uitdagingen eerlijker verdeeld worden over de verschillende duiven en hun eigenaren. Dit zou betekenen dat sommige vluchten gemakkelijker zijn voor de ene groep duiven, terwijl andere vluchten gemakkelijker zijn voor een andere groep.( Dit is eigenlijk voor alle afdelingen geldig maar net net voor de Afdeling 11, door het enorme watergebied)
  • Seizoensgebonden en Weersafhankelijke Lossingsbeslissingen: Het in overweging nemen van de seizoensgebonden windpatronen en weersvoorspellingen bij het bepalen van de lossingsplaatsen kan helpen om de uitdagingen gelijkmatiger te verdelen.

Conclusie

Het is duidelijk dat de huidige lossingspraktijken een ongelijk speelveld creëren voor postduiven uit verschillende regio's. Het overwegen van alternatieve lossingsplaatsen die zuidelijker of zuidoostelijker liggen, zou een eerlijker competitie kunnen bevorderen door de geografische en klimatologische uitdagingen meer gelijkmatig te verdelen. Hierdoor zouden de postduivenhouders in Friesland, de Polders, en het grensgebied Friesland/Drenthe een eerlijke kans krijgen, onafhankelijk van de dominante windrichtingen.

 
 
Vooral omdat het IJsselmeer zo een grote barrière speelt in deze "Afdeling Friesland", hoe oostelijker de duiven gelost worden des te minder verschillen in omstandigheden zullen ontstaan. Stel de duiven worden richting Bielefeld, Braunschweig, Helmstedt, Maagdenburg en Berlijn gebracht en daar gelost, dan heeft geen enkele duif uit die Afdeling Friesland last van het IJsselmeer omdat alle "Thuishavens" van de duiven voor het IJsselmeer of ten noorden van dit IJsselmeer staan ( hun coördinaat hebben) en het heeft ook nog eens als voordeel dat het afstand verschil van de losplaats naar de thuishavens( dus van waar de duiven gelost worden en waar ze naar terug vliegen) voor de duiven aanmerkelijk minder is. 
 
Het gebruik van een oostelijke lijn voor het lossen van postduiven zou waarschijnlijk eerlijker zijn voor alle leden van de afdeling Friesland. Hier zijn enkele redenen waarom dit een goede strategie zou kunnen zijn:

Voordelen van een Oostelijke Lossingslijn

 1. Vermijden van het IJsselmeer:

  • Geografische Barrière: Door de duiven ten oosten van het IJsselmeer te lossen, wordt de noodzaak om deze grote watermassa te vermijden, geëlimineerd. Dit zorgt voor een meer directe en eenvoudige route naar huis voor alle duiven.
  • Gelijke Condities: Alle duiven zouden onder dezelfde omstandigheden vliegen zonder gedwongen te worden om langs de randen van het IJsselmeer te navigeren, wat zorgt voor meer gelijke condities.
 2. Gelijkere Afstanden:

  • Minder Afstandsverschillen: Lossen in steden zoals Bielefeld, Braunschweig, Helmstedt, Maagdenburg en Berlijn betekent dat de afstanden naar de thuishavens in Friesland consistenter zijn. Dit verkleint de variatie in de totale afstand die de duiven moeten afleggen, wat leidt tot een eerlijkere competitie.
  • Consistente Routes: De oostelijke route biedt een meer voorspelbare en consistente vliegroute, wat de verschillen in vluchtomstandigheden vermindert.
 3. Wind- en Weersomstandigheden:

  • Minder Invloed van Zuidoostenwind: Een oostelijke lossingslijn betekent dat zuidoostenwinden minder impact hebben op de vliegrichting, omdat de duiven hoofdzakelijk naar het westen vliegen. Dit voorkomt dat duiven significant van hun koers worden geblazen.
  • Beter Beheersbare Windrichtingen: De windrichtingen op een oostelijke route kunnen minder uitdagend zijn dan op een zuidwestelijke route, waardoor de duiven minder last hebben van tegenwind en beter kunnen navigeren.

Eerlijkheid en Competitie

 1. Gelijk speelveld:

  • Uniforme Moeilijkheidsgraad: Door de afstanden en omstandigheden gelijker te maken, hebben alle deelnemers een eerlijkere kans om goed te presteren, ongeacht hun locatie binnen Friesland.
  • Consistente Prestatievergelijking: Het vergelijken van de prestaties van duiven wordt eenvoudiger en eerlijker wanneer ze allemaal onder vergelijkbare omstandigheden vliegen.
 2. Strategische Voordelen voor Leden:

  • Betere Voorbereiding: Duivenhouders kunnen hun duiven beter voorbereiden op vluchten die voorspelbaarder zijn qua route en omstandigheden.
  • Gelijkmatige Trainingsmogelijkheden: Leden kunnen hun trainingsstrategieën beter afstemmen op de consistentere omstandigheden van de oostelijke routes.

Conclusie

Het gebruik van een oostelijke lijn voor het lossen van postduiven in de afdeling Friesland lijkt een logische en rechtvaardige oplossing. Het elimineert de complicaties veroorzaakt door het IJsselmeer, zorgt voor gelijkere afstanden en consistentere omstandigheden, en biedt een eerlijker competitie voor alle leden. Dit zou de sport niet alleen eerlijker maken, maar ook mogelijk aantrekkelijker en competitiever voor alle betrokkenen.

Terug